Skip to content

Fundacja Działań Lokalnych “Pobliże”

O nas

Założyliśmy naszą organizację bo lubimy pogłębiać więź z miejscem, w którym mieszkamy. Dla nas pobliżem jest położone w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego osiedle Stara Miłosna z sześćsetletnim rodowodem. Tu, w warszawskiej dzielnicy Wesoła, mamy swoją siedzibę i główne pole działania.

Nasza Fundacja ma jednak służyć wszystkim, którzy o swoim pobliżu – gdziekolwiek by nie było – myślą podobnie. Zapraszamy do współpracy animatorów, społeczności mieszkańców oraz instytucje kultury i edukacji.

CELE FUNDACJI

  • Poprawa jakości życia społeczności lokalnych.
  • Pogłębianie więzi mieszkańców z ich okolicą.
  • Wspomaganie poszczególnych społeczności lokalnych w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów i promowaniu własnych walorów

Nasze działania dotyczą obszarów związanych z edukacją, kulturą, nauką,  sportem, działalnością dobroczynną, ochroną środowiska.

Home

Nasze sukcesy

Nasze sukcesy to tysiące zadowolonych mieszkańców naszej okolicy, korzystających z wielu organizowanych przez nas imprez o charakterze edukacyjnym, które nie tylko podnoszą świadomość i wpływają na wiedzę o  okolicy, ale także integrują jej społeczność.

Cztery wydane książki. Licząca 80 pozycji seria przyrodniczych kart edukacyjnych, dwie wystawy wielkoformatowych plansz.

Cztery wydane książki. Licząca 80 pozycji seria przyrodniczych kart edukacyjnych, dwie wystawy wielkoformatowych plansz.

Nasze warsztaty przyrodnicze zyskały honorowy patronat Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk

Nasze warsztaty przyrodnicze zyskały honorowy patronat Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk

Ponad 2000 odbiorców naszych działań: wycieczek, warsztatów, wystaw i prelekcji

Ponad 2000 odbiorców naszych działań: wycieczek, warsztatów, wystaw i prelekcji

Ludzie 

Zarząd Fundacji

Trzyosobowy Zarząd odpowiada za poszczególne działy Fundacji.

Adres

ul. Konwaliowa 24, 05-077 Wesoła

Dane Fundacji

KRS. 0000734511; REGON: 380402712; NIP:9522182542;

Konto Bankowe Fundacji

48 1140 2004 0000 3902 8295 3878

Informacje statutowe

Nasz statut określa zakres i sposób naszego funkcjonowania. Roczne sprawozdania finansowe pozostają do wglądu.  

STATUT

Dokument statutowy

Zapraszamy do lektury naszego statutu. 

Finanse

Sprawozdania finansowe

Nasza Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2018r, pod nazwą “Fundacja Działań Lokalnych Pobliża” zamieszczamy więc nasze sprawozdania począwszy od tej daty.

Odpowiedzialność